fbpx

Cesja umowy leasingowej - jak się przygotować?

Cesja leasingu porozumienie

Przejecie umowy leasingowej po zmianie przepisów w roku 2013 jest dość naturalnym sposobem nabycia sprzętu potrzebnego w firmie. Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2012 (Dz.U.2012.1342) przepisy dopuszczają przeprowadzenie cesji leasingu w zakresie podmiotu będącego leasingobiorcą. Ważnym wymogiem jest stałość pozostałych elementów umowy. Przejęcie umowy leasingowej zgodnie z przepisami obliguje, aby okres umowy i warunki finansowe nie uległy zmianie. Przeprowadzenie cesji umowy leasingowej nie pociąga za sobą negatywnych skutków podatkowych dla stron kontraktu.

Kiedy zrobić cesję? Co daje cesja leasingu?

Leasing operacyjny - zakończenie umowy a cesja

Podpisałeś umowę leasingu operacyjnego. Z pewnością doradca wytłumaczył na czym ona polega. Jakie nabywasz prawa i jakie obowiązki. Z pewnością poinformował cię, że umowa musi potrwać tak długo, aż sprzęt zamortyzuje się w czterdziestu procentach. Jeżeli leasingujesz samochód osobowy, to nie ma problemu. Samochód amortyzuje się dwadzieścia procent w każdym roku. Po dwóch latach możesz zakończyć umowę wcześniejszym wykupem. Nawet jeśli pierwotnie podpisałeś umowę na pięć lat, urząd skarbowy nie zakwestionuje wcześniejszego zakończenia umowy. Co innego jeżeli podpisałeś umowę na maszynę, która rocznie amortyzuje się w dziesięciu procentach. Z wcześniejszym wykupem musisz poczekać cztery lata. Inaczej organy podatkowe mogą zakwestionować odpisy rat leasingowych w koszty uzyskania przychodu. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem dla ciebie jest cesja leasingu. Pozbędziesz się przedmiotu leasingu, bez żadnych negatywnych skutków dla swojej działalności. Przejęcie umowy leasingowej nie niesie za sobą negatywnych skutków podatkowych również dla przejmującego.

Przed tym określonym w ustawie terminem, wykup oczywiście jest możliwy. Może nastąpić na wniosek Leasingobiorcy wraz z jego oświadczeniem o braku roszczeń w stosunku do Leasingodawcy. Leasingodawca zabezpieczy się w ten sposób przed niekorzystnym wynikiem kontroli umowy leasingowej przez US. Drugim warunkiem jest to, że firma leasingowa sprzeda przedmiot umowy leasingowej za jego wartość rynkową. Jeżeli suma rat pozostałych do spłaty jest wyższa od wartości rynkowej, to sprzeda za tą sumę.  Jeżeli wartość rat pozostałych do spłaty, zbliżona jest do wartości rynkowej przedmiotu leasingu , to Leasingodawca rozliczy umowę bez uszczerbku dla Leasingobiorcy. Niestety czasem wymagana, wysoka wpłata na początku umowy zupełnie zmienia rozliczenie na niekorzyść Leasingobiorcy.

Kto może być przejmującym? Ile trwa procedura cesji?

Procedura i rozpatrywanie wniosków o cesję

Firmy leasingowe indywidualnie rozpatrują każdy wniosek o cesję. Z reguły nie ma problemów z cesją, jeżeli potencjalny przejmujący prowadzi działalność długo i ma zdolność kredytową. Nie ma problemów również w przypadku, kiedy „nowy leasingobiorca” jest już znany leasingodawcy. Ma podpisane inne umowy leasingowe i spłaca je regularnie. W innych przypadkach powinniście uzbroić się w cierpliwość. Wniosek składany przez przejmującego z pewnością będzie przedmiotem wnikliwiej analizy i procedura z pewnością wydłuży się o kilka dni. Standardowo procedura cesji nie powinna zająć więcej niż dziesięć dni roboczych. To zależy również od tego jak sprawnie leasingodawca otrzyma od was wszystkie wymagane dokumenty.

Cesja leasingu od czego powinieneś zacząć?

Zebranie informacji na start

Kiedy w twojej głowie pojawi się pomysł scedowania umowy leasingowej na przedmiot którego już nie potrzebujesz, musisz zadać sobie pytanie: Od czego zacząć, aby bez problemów zrealizować cesję? Na samym początku skontaktuj się z firmą leasingową w której wyleasingowałeś sprzęt. Dowiedz się czy umowa spełnia warunki do cesji oraz czy leasingodawca wyrazi zgodę na przeprowadzenie procedury cesji. Powinieneś zapytać czy ta operacja pociąga za sobą skutki podatkowe dla ciebie i przyszłego leasingobiorcy. Rzetelnie przygotuj informacje dla osób, które będą kontaktowały się z tobą w sprawie cesji. Upewnij się również, jakie są koszty cesji u twojego leasingodawcy, ile potrwa cała procedura i czy przejmujący musi spełnić jakieś szczególne warunki oraz jakie dokumenty należy przygotować. Następnie przygotuj ogłoszenie i umieść je na portalu ściśle związanym z tematem cesji. Tam przejmujący przeszukują ogłoszenia związane konkretnie z tematem przejęcia leasingu.

Jak przygotować ogłoszenie o cesji leasingu?

Zainteresuj! Pokaż szczegóły! Opisz!

  • Wyposażenie – Rozpocznij od wyszukania specyfikacji sprzętu, który zamierzasz „reklamować”. Potencjalni przejmujący chętnie zaglądają w ogłoszenia z których konkretnie dowiadują się jaki jest rok produkcji i jaka jest wersja wyposażenia sprzętu, którym są zainteresowani. Napisz kilka zdań od siebie dotyczących wyposażenia dodatkowego.
  • Dodaj zdjęcia – Nie jest tajemnicą, że klienci robią zakupy oczami. Zamieszczenie zdjęć zwiększa zainteresowanie twoim ogłoszeniem aż trzykrotnie. Wykonane dobre zdjęcia czystego przedmiotu leasingu z pewnością zainteresują potencjalnych przejmujących. Pamiętaj! – klienci uwielbiają również szczegóły z wnętrza (wykończenie foteli, kokpitu, wykończenia kierownicy, przeszyć na tapicerce). Jeżeli jest coś na co chciałbyś zwrócić uwagę, pokaż to na zdjęciach.
  • Opis – Kilka zdań od właściciela. Napisz jak jesteś zadowolony z jazdy, ile lat pracowałeś na maszynie którą chcesz oddać, jak regularnie wykonywałeś przeglądy, jaki osprzęt dodatkowy zamontowałeś oraz wpisz wszelkie dodatkowe informacje które mogą zwrócić uwagę przejmującego. Zainteresuj go! Przejmujący musi być pewien, że przejęcie umowy leasingowej, a szczególnie Twojej umowy, to prawdziwa okazja.
  • Informacje na temat umowy – przygotuj konkretne informacje na temat umowy leasingowej. Jaka jest wysokość raty leasingowej, ile rat zostało do uregulowania i jakie dodatkowe opłaty w nich się znajdują. Czasami zainteresowani nie biorą pod uwagę tego, że w racie leasingowej wliczone jest ubezpieczenie przedmiotu leasingu na cały okres umowy, a to przecież wpływa na wysokość raty. Napisz jaka jest wartość wykupu, w jakiej firmie wyleasingowałeś przedmiot leasingu oraz jaki jest koszt cesji u leasingodawcy i kto pokrywa te koszty.
  • Odstępne – Ustalenie odstępnego to jedna z najtrudniejszych rzeczy w przypadku cesji. Z jednej strony wydałeś pieniądze na kilka lub kilkanaście rat leasingowych i chciałbyś odzyskać je z nawiązką, a z drugiej strony musisz stanąć w roli przejmującego, który zamiast cesji leasingu, może poszukać podobnego sprzętu na rynku i zrealizować nową umowę leasingową. To nie jest łatwe. Znajdź ogłoszenia o sprzedaży podobnego sprzętu i sprawdź jakie są ceny rynkowe. Policz jaka kwota pozostała do spłaty z twojej umowy leasingowej i dodaj do niej wykup. Różnica zobrazuje ci na jaką kwotę odstępnego możesz liczyć. Możesz również zlecić to nam. Chętnie wskażemy ci przedział odstępnego dla twojej cesji leasingu.

Gdzie zamieścić ogłoszenie?

Portale specjalistyczne kontra portale ogłoszeniowe

Jest wiele portali ogłoszeniowych nastawionych na szeroki wachlarz sprzętu będącego przedmiotem ogłoszenia. Twoje ogłoszenie widoczne będzie wówczas wśród wielu innych ogłoszeń dotyczących sprzedaży. Znacznie efektywniejszym rozwiązaniem jest zamieszczenie ogłoszenia na stronie zajmującej się konkretnie cesjami leasingu. Polecamy oczywiście nasz portal www.CesjaLeasingu.pl

U nas oprócz samej prezentacji ogłoszenia możesz skorzystać z naszego programu CesjaVIP . Nastawiamy się na zwiększenie medialnego zasięgu prezentowanego ogłoszenia poprzez nasze portale społecznościowe. Proponujemy usługę aktywnego poszukiwania przejmującego. Przejęcie umowy leasingowej to proces długotrwały. My skracamy go do niezbędnego minimum.

Zadatek czy zaliczka? Jak ustalić wysokość?

Bezpieczeństwo rozliczeń

Tak samo jak przy zakupie/sprzedaży używanych samochodów każda ze stron cesji chciałaby mieć pewność, że transakcja dojdzie do skutku. Być pewnym, że po wstępnych uzgodnieniach, żadna ze stron nie wycofa się z umówionej transakcji. Ustal z potencjalnym przejmującym wysokość zaliczki/zadatku, aby każda ze stron miała pewność że po rozpoczęciu procedury i w czasie oczekiwania na decyzję leasingodawcy, nie zmienicie zdania. Jesteśmy tylko ludźmi i niestety to się zdarza. Praktyka pokazuje, że wysokość zadatku lub zaliczki możecie ustalić na poziomie kosztów przeprowadzenia cesji w danej firmie leasingowej.

Definicje na podstawie Wikipedia:

Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowne, służące zabezpieczeniu obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.

Zadatek różni się od zaliczki tym, że w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku (zaliczka natomiast jest zwracana bez dodatkowych konsekwencji). Świadczenie wstępne stanowi zadatek tylko wtedy, gdy jest to jasno określone w umowie – bez takiego zapisu będzie ono zaliczką.

Kiedy oddać sprzęt przejmującemu? Jak bezpiecznie przeprowadzić tą procedurę?

Protokół przekazania, a moment przejęcia przedmiotu leasingu

Zgoda firmy leasingowej na przeprowadzenie cesji to początek przejęcia umowy leasingowej. Poczekaj, aż firma leasingowa prześle dokumenty cesji do ciebie i przejmującego. Kiedy odeślecie podpisane aneksy, leasingodawca zmienia w swoich systemach dane leasingobiorcy i odsyła podpisane przez siebie papiery cesji. Dopiero wówczas powinieneś przekazać sprzęt przejmującemu. Praktyka pokazuje jednak, że leasingodawcy często razem z dokumentami samej cesji, proszą o podpisanie protokołu przekazania sprzętu. Dokumenty nie są jeszcze podpisane przez leasingodawcę, a Ty i przejmujący musicie już podpisać protokół przekazania sprzętu. Nie ma złotego środka. Powinieneś zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami oddania przedmiotu leasingu przed formalnym uzyskaniem podpisanych aneksów. Podpiszcie umowę. Umów się z przejmującym, że przekazanie nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu odstępnego i po podpisaniu dokumentów przez leasingodawcę. Możecie również wspólnie odstawić sprzęt na pobliski parking strzeżony. Uświadom przejmującego, że od czasu złożenia przez leasingodawcę podpisu na dokumentach, sprzęt nie będzie użytkowany. Dla niego ta sytuacja również jest nietypowa.

Co z przejęciem umów na samochody osobowe o wartości powyżej 150 tys. zł.?

Zmiana leasingobiorcy to nie zmiana w umowie

Jeżeli podpisałeś umowę leasingową na samochód o wartości przewyższającej 150 tys. zł. przed 01.01.2019 i chcesz zrobić cesję, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Dotychczas organy podatkowe interpretowały zapisy prawa w sposób niekorzystny dla stron cesji. Urzędy Skarbowe stały na stanowisku, że po przeprowadzeniu procedury cesji umowy leasingowej, „nowy leasingobiorca” będzie zobligowany do stosowania przepisów podatkowych, które obowiązują w chwili obecnej. Jednak w dniu 05.02.2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie odliczeń rat leasingowych w koszty na niezmienionych zasadach, obowiązujących w momencie zawarcia umowy leasingowej. To dobra wiadomość dla Ciebie. Zwiększa to znacznie atrakcyjność przejęcia Twojej umowy leasingowej. Przejmujący nie będzie ograniczony zależnością kwoty 150 tys. zapisanej w ustawie, do wartości samochodu. Odliczy w koszty całą kwotę rat leasingowych. Link do strony z wyrokiem

Stawki opłat za Cesję Leasingu w firmach leasingowych

Firma LeasingowaOpłata dotycząca Cesji Leasingu
PKO Leasing S.A.

Opłata 1% od kwoty zaangażowania umowy. Nie mniej niż 300 zł.

350 zł. - opłata za każdorazowe przygotowanie kalkulacji warunków finansowych w celu sporządzenia zmiany warunków umownych.
Grupa Idea Getin LeasingW rocznej opłacie ryczałtowej 145 zł.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.


W rocznej opłacie ryczałtowej 150 zł.
mLeasing Sp. z o. o.

Opłata 0,5% od wszystkich pozostałych do spłaty rat leasingowych. Nie mniej niż 1000 zł. (samochody osobowe i dostawcze do 2 ton). Nie mniej niż 1500 zł. (pozostały sprzęt).

250 zł. - opłata za przyjęcie do obsługi wniosku o cesję.
Santander Leasing S.A.Opłata 1% aktualnego zaangażowania. Nie mniej niż 500 zł.

100 zł. - opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę Korzystającego (opłata jest pobierana, jeżeli nie dochodzi do zmiany Korzystającego po złożeniu wniosku – opłatę ponosi aktualny Korzystający)
Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o. o.


Opłata indywidualna.

ING Lease (Polska) Sp. z o. o.Opłata 0,5% aktualnego zadłużenia (kapitał). Nie mniej niż 1000 zł.

300 zł - opłata za przyjęcie do obsługi wniosku o cesję.
Pekao Leasing Sp. z o. o.W rocznej opłacie ryczałtowej 145 zł. (samochody o DMC do 3,5 tony). Opłata 1000 zł. (pozostały sprzęt).

Millennium Leasing Sp. z o. o.Opłata 1000 zł.

De Lage Landen Leasing Polska S.A.


Opłata 1% wartości kapitału pozostałego do spłaty. Nie mniej niż 1000 zł.
Scania Finance Polska Sp. z o. o.Opłata indywidualna.
Impuls-Leasing Polska Sp. z o. o.


Opłata 950 zł.
MAN Financial Services Poland

Opłata 1200 zł.


Caterpillar Financial Services Poland Sp z o. o.


Opłata 500 zł.
FCA Leasing Polska Sp. z o. o.


Opłata 2% kapitału przejmowanego. Nie mniej niż 500 zł.


Opracowanie własne na dzień 20.12.2019 r. Kwoty podane w tabeli są kwotami netto.